Aydın Kara

Aydın Kara

I love Phokis

0 Followers | 0 Following


9/8/2017
aydinkara
aydinkara

sevmek mi sevilmek mi


5/31/2017
aydinkara
aydinkara

MUTLU MUSUNUZ ?


3/31/2017
aydinkara
aydinkara

Hangi tip insan ?


Galatasaray Fenerbahçeyi kadıköyde ne zaman yener


6/15/2017
tcbartualtinsoy
tcbartualtinsoy

Fenerbahçe Başkan'ı kim olmalı