kubilay kahveci

kubilay kahveci

I love phokis

0 Followers | 0 Following


11/1/2015
kubikahveci
kubikahveci

hangi parti tek başına iktidar olur


11/2/2015
axmi
axmi

Yarin secim olsa #1kasim2015 kime oy verirsiniz?


11/2/2015
cumhurarpa
cumhurarpa

şampiyon kim olur