11/4/2015
mvltbzm
mvltbzm

5. parti hangi partinin/lerin küllerinden doğar?