11/5/2015
acanertatar
acanertatar

Türkiye' ye kurulacak olan nükleer enerji santralleri hakkında ne düşünüyor sunuz?