12/5/2015
omerCESUR
omerCESUR

TÜRKİYE mi? alır RUSYA mi alır?